Kontrola lesklých povrchů a karoserií

Měřicí zařízení pro kontrolu kvality lesklých povrchů metodou reflektometrie.

Měřicí zařízení je tvořeno kamerou a projektorem. Povrch je kontrolován na základě sledování odrazu známého obrazce, který je promítán na kontrolovaný povrch. Kontrolován může být celkový tvar povrchu, ale také detekce drobných povrchových vad. Nedílnou součástí zařízení je programové vybavení, které umožňuje automatickou detekci hledaných vad a zajišťuje komunikaci s nadřazeným systémem.

Nasnímaná a vyhodnocená data jsou archivovaná, aby byla možná zpětná kontrola kvality výroby. Na přání zákazníka je možné vady vizualizovat na 3D modelu kontrolovaného výrobku a usnadnit tak obsluze orientaci s nalezením poškozených míst.

Systém je připraven pro autonomní práci v samostatných stanicích, stejně tak s výhodou lze kontrolu integrovat do výrobních linek s využitím robotických ramen.

Je vhodná pro kontrolu jednotlivých dílů karoserie, ale i celých automobilů. Typické využití je při výstupních kontrolách na montážních linkách v automobilovém průmyslu anebo všude tam, kde je rozhodující pohledová kvalita lakovaných a lesklých výrobků.

Parametr Hodnota Jednotka
Nejmenší velikost sledované oblasti (jedním snímkem) 15×15 mm
Největší velikost sledované oblasti (jedním snímkem) 250×250 mm
Rozlišení kamery 1600×1200 px
Nejmenší rozměr detekované vady 0,2×0,2 mm
Rychlost snímání < 1 s
Teplota okolí 5 – 35 °C
Napětí 24 V

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Kontaktujte nás

Hledáte jiné řešení? Podívejte
se, co vše lze měřit.