Navigace robotů pomocí kamerových systémů

Kamerové systémy jsou určeny pro přesnou navigaci ve výrobě, kde polohování bez zpětné vazby již není dostatečné.

Příkladem užití je 3D navigace robota při laserovém svařování, kdy je potřeba provést svar s vysokou přesností. Pro splnění této úlohy byl do svařovací hlavice Trumpf integrován kamerový systém postavený na metodě laserové triangulace. Pro dosažení požadované přesnosti měření 0,02mm byla vyvinuta unikátní 3D kalibrace. Realizované řešení zaručuje, že svár je proveden na požadovaném místě a má předepsanou kvalitu a pevnost.

Sekvence měření a korekce souřadnic robota obvykle zabere méně než 1s. Nasnímaná data se archivují pro možnost dalšího statistického zpracování s možností zasílat výsledné hodnoty nadřazenému systému.

Dalšími příklady užití kamerových systémů jsou např.: přesná manipulace s výrobky, kontrola kvality (rozměrů a tvarů) pomocí robota, přemisťování obecně orientovaných výrobků, robotické skenování ploch větších výrobků, atp.

Parametr Hodnota Jednotka
Nejmenší velikost sledované oblasti 8×8 mm
Největší velikost sledované oblasti 200×200 mm
Rozlišení kamery 1600×1200 px
Přesnost měření  od ± 0,01 mm
Rychlost snímání < 1 s
Teplota okolí 5 – 35 °C
Napětí 24 V
Komunikační rozhraní Ethernet

Dalším příkladem aplikace kamerových naváděcích systémů ve spojení s robotikou je osazování přední části automobilu (tzv. Frontendu) na montážní lince.

Po uchopení frontendu je nezbytné jeho přesné usazení do karoserie, aby byly zaručeny požadované rozměry pohledových spár přední části automobilu. Pro dosažení správného výsledku slouží speciální kamerové moduly, které měří ve 3D s přesností 0,1mm. Po změření polohy karoserie obdrží robot opravené souřadnice polohy karoserie a tím dojde k přesnému spasování dvou částí automobilu.

Sekvence měření a korekce souřadnic robota obvykle zabere méně než 2s. Nasnímaná data se archivují pro možnost dalšího statistického zpracování s možností zasílat výsledné hodnoty nadřazenému systému.

Součástí řešení je i unikátní 3D kalibrace kamerových modulů, která se spouští vlastním programem, trvá několik sekund a nevyžaduje zásah obsluhy. Tím je minimalizován prostoj montážní linky na minimum.

Parametr Hodnota Jednotka
Přesnost měření ± 0,08 mm
Nejmenší velikost sledované oblasti 10×10 mm
Největší velikost sledované oblasti 200×200 mm
Pokrytí barevných odstínů Bez omezení
Rychlost snímání <1 s
Rozměry kamerového modulu š×v×h 280×100×180 mm
Komunikace kamerového modulu s řídicím systémem robotu Ethernet
Teplota okolí 5 – 35 °C
Napětí 24 V

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Kontaktujte nás

Hledáte jiné řešení? Podívejte
se, co vše lze měřit.