Profex In-Line – měření profilu vývalku

Měření profilů válcovaných výrobků online je bezdotykové zařízení, které umožňuje měření rozměrů profilů válcovaných studených i žhavých výrobků přímo v provozu.

Účinná ochrana pomocí tepelných štítů, klimatizace a ofuků průzorů snímacích senzorů, dovoluje zařízení nasadit do bezprostřední blízkosti válcovací stolice. Unikátní konstrukce zařízení ve tvaru „C“  umožňuje odjezd zařízení do bezpečné pozice v případě zaseknutí válcovaného výrobku na trati. Pro případ havarijního stavu je konstrukce navržena tak, aby trvale odolala sálavému teplu a nedošlo k poškození snímacích senzorů.

Systém je založen na metodě laserové triangulace a je schopen snímat celý obvod (řez) výrobku v jeden okamžik. Vhodným uspořádáním je umožněno 3D vyhodnocení nasnímaných dat a zobrazení veškerých naměřených parametrů, které obsluha potřebuje pro efektivní řízení výroby.

Samozřejmosti je archivace neměřených dat pro zpětné vyhodnocení a zpracování. Propojení pomocí optického kabelu a rozhraní Ethernet zajišťuje spolehlivý přenos dat s nadřazeným systémem i na velké vzdálenosti, bez rušení okolních technologií.

Parametr Hodnota Jednotka
Přesnost měření ± 0,035 mm
Rychlost snímání 50 řezů za sekundu
Minimální rozměr výrobku 5 mm
Maximální rozměr výrobku 500 mm
Teplota výrobku 0 – 1200 °C
Rychlost výrobku až 20 m/s
Přesnost měření Přesnost polohy výrobku vůči měřícímu zařízení / měření není závislé na přesnosti navedení vývalku vůči ose snímacího zařízení.
Přesnost úhlového uložení výrobku ± 5 °
Metoda měření Laserová triangulace
Postup skenování Celý obvod vývalku najednou
Vyhodnocování dat 3D rekonstrukce
Výstupy ze systému Textové a grafické
Zaslání dat do další úrovně systému Ano
Stupeň ochrany IP65

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Kontaktujte nás

Hledáte jiné řešení? Podívejte
se, co vše lze měřit.