Kontrola kvality tisku Braillova písma na farmaceutických obalech

Kontrola kvality tisku Braillova písma na farmaceutických obalech

Systém pro optické rozpoznávání Braillova písma.

OBR Pharma systém pro kontrolu kvality tisku Braillova písma na farmaceutických obalech umožňuje řídit proces přípravy a výroby lékových krabiček s reliéfními znaky v Braillově písmu. Pomocí systému OBR Pharma lze předem naskenovat výrobní vzory Braillova písma a finální produkty porovnat se vzory a kontrolovat správnost reliéfního Braillova písma. Vzhledem k tomu, že farmaceutický průmysl je povinen dodržovat směrnici EU 2004/27/ES a normy IADD BANA Braillova písma, které upravují Braillovo písmo, které má být uvedeno na krabičkách léků, umožňuje OBR Pharma efektivní kontrolu produktů.

OBR Pharma umožňuje uživateli získávat vstupní data z různých zdrojů. Systém vyhledá Braillovo písmo a převede je na běžný text. Následně automaticky ověří správnost textu Braillova písma a vygeneruje zprávu se souhrnem dat. Systém je modulární a umožňuje uživateli vybrat si mezi různými vstupy dat Braillova písma, stejně jako použít různé metody pro rozpoznávání Braillova písma (předtiskový design, na přední nebo zadní straně krabičky). Další moduly mohou být vyvinuty na vyžádání.

Výhody:

  • Rozpoznávání dokumentů v Braillově písmu je rychlé, jednoduché a uživatelsky přívětivé
  • Vhodné pro kontrolu kvality finálního produktu i pro kontrolu výrobních předloh
  • Rozpoznává Braillovo písmo z přední a zadní strany krabičky na léky i předtisk Braillova písma
  • Detekce a vizualizace vad
  • Podporuje všechny hlavní standardy kódování Braillova písma
  • Měření geometrických parametrů tištěného Braillova písma
  • Umožňuje uživateli vybrat si mezi různými vstupy dat Braillova písma
  • Porovná získaná data Braillova písma se vzorem
  • Generuje sestavu se souhrnem dat
Parametr Hodnota Jednotka
Maximální velikost vzorku L×W* 120×200 mm
Přesnost měření ± 0,02 mm
Vstupní data PNG, BMP, PDF
Archivace dat Ano

* lze přizpůsobit

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Kontaktujte nás

Hledáte jiné řešení? Podívejte
se, co vše lze měřit.