Průmysl 4.0, naskočte na vlnu robotizace

Bře 28, 2020

Od roku 2011 světové kapacity čím dál víc skloňují pojem „Průmysl 4.0“. Odkazuje k tzv. čtvrté průmyslové revoluci, která má přinést obrovskou automatizaci výroby. Ačkoliv je ale Průmysl 4.0 zatím stále daleko a automatizovaná výroba má pořád své limity, může již dnes zefektivňovat a zkvalitňovat vaši výrobu. Víte jak?

průmysl 4.0

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 je tedy čtvrtá průmyslová revoluce, která spočívá v obrovské digitalizaci a s ní spojené automatizaci výroby. Oba tyto jevy mají vést k zásadní změně na trhu práce. Počítače s novými řídícími/rozhodovacími systémy nebo jimi řízené robotické systémy by měly nahradit lidskou sílu. Týkat se to bude zejména jednoduchých a jednotvárných činností. Patří sem hlavně univerzální výrobní linky, ale aplikace je možná i v medicíně, právu a v mnohém dalším.

Vznik čtvrté průmyslové revoluce

Průmysl 4.0 má nastartovat prudký rozvoj v následujících oborech:

 • komunikační technologie,
 • informační a výpočetní technologie,
 • kybernetika a umělá inteligence,
 • materiálové inženýrství,
 • biotechnologie.

Přičemž nové poznatky z těchto oborů povedou ke skokovému vylepšení nástrojů, které se uplatňují ve výrobním sektoru ekonomiky:

 • komunikační infrastruktura (internet věcí),
 • analýza velkých dat,
 • autonomní roboty,
 • datová úložiště a cloudové výpočty,
 • simulace a virtualizace,
 • 3D tisk,
 • rozšířená realita,
 • multiagentní systémy,
 • (chytré) senzory.

Podoba Průmyslu 4.0

Změna má následně spočívat hlavně v tom, že všechna výrobní zařízení budou propojena do kyberneticko-fyzických systémů. Každý prvek ve výrobě (např. dopravník, robotické rameno, polotovar) bude „vědět“, čím je, co je jeho úkolem a jaká je jeho historie. Nástroje se budou schopny samy konfigurovat, optimalizovat, diagnostikovat, a navíc budou podporovat operátory výroby. Očekává se také, že všechny autonomní jednotky budou schopny spolu navzájem nepřetržitě komunikovat, vyjednávat a spolupracovat.

Aby k této spolupráci mohlo docházet, přestože některé prvky ani samy komunikovat neumějí, musí být všichni aktéři reprezentováni softwarovými moduly/agenty, které jednají za ně a místo nich. Dalším rysem Průmyslu 4.0 má být i tzv. horizontální integrace výrobních systémů – jejich propojení napříč dodavatelským řetězcem od dodavatelů přes výrobce až po distribuci koncovému zákazníkovi a následný servis.

Přínos Průmyslu 4.0

Jedním z hlavních přínosů této revoluce má být nevídaná proměna společnosti v důsledku zvýšení produktivity výrobních procesů. Spolu s tím bohužel velké množství pracovních činností zanikne, ale objeví se profese nové. Projeví se to tedy i na nutné změně ve školství a vzdělávání. Ať to ale bude jakkoliv, jedno je v současnosti jisté, chytré senzory, se kterými máme už 20 let zkušeností, dokáží zkvalitnit a zefektivnit vaši výrobu již dnes. To samé i robotizace a kamerové systémy. Výrobu navíc tohle vše dělá nezávislejší na zdraví či dostatku pracovníků, což je dnes důležitější než kdy jindy.

Máte zájem o automatizaci či zkvalitnění a zefektivnění vaší výroby? Ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Další příspěvky